Vælg den rigtige hesteboks

Ved valg af hesteboks er det essentielt at overholde de specifikke krav fastsat i hesteloven for at sikre hestenes velvære og sundhed. Et afgørende krav er, at loftshøjden i boksen skal være mindst 75 cm over hestens stangmål, hvilket sikrer, at hesten kan stå oprejst i sin naturlige stilling uden risiko for skader. 


Dette krav gælder hele staldområdet, hvor hesten bevæger sig, og ikke kun selve opholdsområdet. Den maksimale loftshøjde er sat til 2,60 meter. For stalde, der anvender dybstrøelse, er det vigtigt at tage højde for, at gødningsmåtten kan blive op til 30-40 cm tyk, hvilket skal indregnes i loftshøjden.


Når det kommer til boksstørrelser, varierer kravene afhængigt af hestens stangmål. For eksempel skal en hest med et stangmål på 1,2 meter have en boks på mindst 4,2 kvadratmeter, mens en større hest på 1,8 meter kræver en boks på mindst 9,4 kvadratmeter. 

Hestens stangmål (m) Alm. boks min. kvm Folingsboks min. kvm
1,2 4,2 5,8
1,3 4,9 6,8
1,4 5,7 7,8
1,5 6,5 9,0
1,6 7,4 10,3
1,7 8,4 11,6
1,8 9,4 13,0

Folingsbokse

Folingsbokse, der anvendes når hoppe og føl er på stald, skal være endnu større for at imødekomme deres særlige behov, med minimumsstørrelser, der starter fra 5,8 kvadratmeter for en hest på 1,2 meter i stangmål op til 13,0 kvadratmeter for en hest på 1,8 meter. Desuden skal den korteste side i en folingsboks være mindst 1,7 gange hestens stangmål.

 

Sygebokse til skadede heste

For at sikre, at syge eller skadede heste kan holdes adskilt, et krav der let kan opfyldes i traditionelle boksstalde, skal faciliteterne kunne tilbyde adskillelse. Dette gælder også for løsdriftsstalde. Gulvet i både stald og boks skal være jævnt og ikke glat for at undgå skader, og lejearealet skal være bekvemt, rent, passende drænet og med tilstrækkelig strøelse. Ved gruppeopstaldning skal der sikres adgang til et velstrøet, tørt lejeareal, der dækker mindst 80 procent af gulvarealet, for at fremme hestenes komfort og sundhed.