Lov om hold af heste

I bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste, er det sat forskellige minimums krav til staldens indretning. Jeg har udarbejdet en mini guide til, hvad du skal være opmærksom på i henhold til staldens indretning

Boksareal

Der er 3 typer af boksareal. 
Enkelbokse skal have et min. areal på (1,7xstangmål)^2.
Folingsbokse ska have et min. areal på (2,0xstangmål)^2.
Boksen korteste side skal være 1,7xstangmål.
Gruppebokse/løsdrift skal have for de første 4 heste et min. areal på (2,0xstangmål)^2 , herefter skal der ligges samme areal til for en enkelboks.

Loftshøjde

Staldens loftshøjden skal minimum være hesten eller ponyens stangmål i meter+75 cm. loftshøjden må afvige 15% fra kravet, hvis der er spærfødder, bjælker eller lignede og afvige 30%, hvis staldarealet har et hældende tag. Min. loftshøjden for en staldbygning skal være 2,10 m, hvis hesten er over 1,85 m er det acceptabelt med en loftshøjde på 2,60 m.

Opbinding

Heste må ikke opstaldes i spiltov, men under opsyn og tilvænning kan den afviges fra 2 til 5 timer.

Lys

Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys i stalden, til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov. Dette kan også suppleres med kunstigt lys. Lyset skal være i en styrke så hestene kan se hinanden og hesten  kan tilses, samt det skal følge en døgnrytme.

Staldklima

Stalden skal have naturlig eller mekanisk ventilation, som sikrer et tilstrækkeligt luftskifte. Staldklimaet skal holdes på et niveau, der ikke er skadeligt på hesten.

Rum, udstyr og inventar

Vandkopper og krybber skal være installeret, udformet og vedligeholdt på en sådan måde hesten ikke kan komme til skade. Alt inventar skal have så lavt muligt støjniveau.

Opstaldningsforhold

Foling under opstaldning skal ske i folingsboks. Syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt fra de øvrige heste.

For mere information om bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste går til 

Download løsblad

Du kan også downloade denne lille miniguide her så får du den i et printvenlig format