Info om hårdttræ

Hos Midtjyden benytter vi kun afrikansk hårdttræ af sorten Denya (Cylicodiscus gabonensis). Denya er en eksklusiv træsort, der bliver skovet i Ghana og andre vestafrikanske lande. Vi køber altid kun træ fra europæiske importører, som garanterer, at skovdriften sker på en både lovlig og bæredygtig måde.

Der findes i dag mange forskellige certificeringer af træ, FSC og PEFC er et par af de mere kendte. Mange kender især FSC (Forest Stewardship Council).

Alle de forskellige certificeringer, gør på mange måder et stort stykke arbejde for at sikre at der ikke drives rovdrift på naturen.

Men pr. 3. marts 2013 kom der en ny EU-forordningen som på mange måder gør certificeringer mindre vigtige, da EU nu stiller rigtig store krav til importøren.

EUTR (European Timber Regulation)

Den 3. marts 2013 træder EU-forordningen EUTR i kraft, og hvad er det så?

EUTR er en EU-forordning, der træder i kraft den 3. marts 2013. Forordningen gør det ulovligt at placere ulovligt træ på EU-markeder.

Virksomheder inden for EU, der for første gang bringer træ- og papirprodukter ind på EU-markedet, skal udvise fornøden omhu, også kaldet ”due diligence”. Kernen i ”due diligence”-begrebet er, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering for at minimere risikoen for at bringe ulovligt fældet træ eller træ- eller papirprodukter indeholdende ulovligt fældet træ i omsætning på EU-markedet.

Due diligance begrebet kan opdeles i 3 hovedpunkter

Oplysning:

Virksomheden skal have adgang til oplysninger, der beskriver træet og træprodukterne, hugstlandet (hvis relevant også region og hugstrettigheder), den almindelige betegnelse for træarten (hvis relevant den fulde videnskabelige betegnelse), mængde (volumen, vægt eller stk.), navn og adresse på leverandøren samt kunde og oplysninger om træets eller træprodukternes overensstemmelse med gældende lovgivning.

Risikovurdering:

Virksomheden bør vurdere risikoen for ulovligt træ i forsyningskæden baseret på ovennævnte oplysninger og under hensyntagen til kriterierne i forordningen.

Risikobegrænsning:

Hvis vurderingen viser, at der er risiko for ulovligt træ i forsyningskæden, kan den pågældende risiko afhjælpes ved at kræve yderligere oplysninger og efterprøvning hos leverandøren.

Denya-træet har en gyldengul, blank kerne med et grønligt skær og en grovporret struktur. Betegnelsen hårdttræ fortæller jo meget dækkende, at Denya en hård træsort. Faktisk er den så hård, at den har en vægtfylde på ca. 950 kg. pr. m3. Det siger måske ikke så meget i sig selv - men til sammenligning har europæisk eg, der betragtes som en meget hård sort, kun en vægtfylde på ca. 650 kg. pr. m3.

Vil du læse mere om Denya, kan du downloade en brochure fra vores leverandør DLH.

Fordele ved hestebokse i hårdttræ

- Eksklusivt look
- Stærkt produkt
- Feder og not
- Nem vedligeholdelse

INFO!

Vedligeholdelse af hårdttræ Denya-træet er meget nem at vedligeholde. Træet vaskes med en højtryksrenser og behandles herefter med rå lindolie, der evt. blandes med 1/3 terpentin.